Sigma huset i Västerås


 

Beställare

Aros Bygg och Förvaltning AB

Arbetsplats

Projektstart i april 2013

Sigmahuset är beläget i centrala Västerås, i bästa butiksläge. Syftet är att återskapa Sigma till ett attraktivt och åtråvärd handelsplats.

Rivning

Rivning till stomrent. På grund av att pågående verksamhet i fastighet ska rivning ske tyst. Det gör vi med betongsaxar som klipper ner betongen. En kostnadseffektiv metod då vi kan utföra rivningen under dagtid. Uttransporten sker med Bobcats utrustade för god luftmiljö med speciella partikelfilter  för folk i byggnaden och vår arbetskraft.

Håltagning

Håltagning för hissschakt, ventilation, förnster och nya rulltrappor.

Asbestsanering

De gamla rulltrapporna innehåller asbest som vi saneriar.

 

Kontakt

Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering,

 

Hör av dig till oss »

Kontakta oss