Att tänka på

För att vi enkelt ska kunna utföra ett jobb behöver vi veta vilka förutsättningar som finns på plats.

Finns det tillgång till ström och vatten

  • Finns det dolda installationer i väggar och golv
  • Krävs avväxlingar eller stämpning före arbetets start
  • Är konstruktören kontaktad
  • Är konstruktionen bärande
  • Krävs det bygglov för arbetet
  • Är det utsatt och klart vid arbetets start
  • Är utlastningsvägar kontrollerade och tillfredställande.

Vid rotavdrag ange:

  • Personnummer på bostadsinnehavaren
  • Fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer
  • Bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer.

Kontakta oss

Hej besökare.

Vi har bytt namn och logotyp och därmed också hemsida.
Klicka här eller på logon nedan för att komma till vår nya hemsida.

Önskar du fortsätta läsa på den här sidan kan du stänga ned detta fönster, tänk dock på att informationen på denna sida inte längre uppdateras.

Ha en fortsatt bra dag