SANERINGSARBETEN I VÄSTERÅS

Sanering Västerås

Förekomsten av farliga ämnen som t.ex. asbest, bly, PCB och kvicksilver är mycket farligt och ska inte hanteras av oerfarna personer. Därför bör byggföretag och fastighetsägare vända sig till professionella saneringsföretag för att få hjälp med sin sanering.

Betongborrargruppen har varit verksamma inom sanering i Västerås i över 20 år och har redan utfört hundratals saneringsarbeten av fastigheter med olika typer av saneringsproblem. Vi har erfarenheten, den tekniska expertisen och den utrustning som krävs. Så oavsett vilka problem som redan har uppstått på din fastighet så kan vi säkerställa att vi kommer att leva upp till dina förväntningar till 100 %.

Betongborrargruppen tar vår gemensamma miljö och hälsa på största allvar och vårt saneringsföretag kommer inte att kalla ett jobb avslutat förrän vi är helt säkra på att din egendom är fri från farliga ämnen. Inget jobb inom sanering i Västerås är för utmanande, för litet eller för långt borta för oss. Vårt arbetsområde och saneringsarbete sträcker sig över hela Västerås med omnejd. Varmt välkommen att kontakta Betongborrargruppen redan idag!

Kontakta oss