Pcb-Sanering

Nu är det hög tid att sanera PCB-haltiga fogar.

PCB-Sanering

Enligt en överenskommelse från 1998, ska alla byggfogar som innehåller det skadliga ämnet PCB tas bort och bytas ut, senast år 2013 (det finns olika regler för olika typer av fastigheter).

Miljödepartementet påpekar vikten av att anlita personal med utbildning inom området. Inventerings- och saneringsarbetet måste utföras med stor omsorg för att inte själva saneringsarbetet i sig ska bidra till en ökad spridning av PCB. Vi har den utbildning som krävs för att få utföra arbetet och hjälper gärna till. Tack vare vår bredd kan vi dessutom bistå med ytterligare kompetens i de fall de behövs.

Vi utför sanering av PCB som finns i dilfogar, halksäkra golv, kondensatorer, oljekablar mm.

När vi sanerar fogar arbetar vi enligt SFR (Svenska fogbranschens riksförbund).

Kontakta oss