Oljesanering

Behöver ni sanera olja? På land eller i vatten? Låt oss hjälpa er!

Oljesanering

Ibland är behovet av oljesanering uppenbart, såsom när det uppstår en läcka. Då kan vi hjälpa till. Men vi hjälper också till med “dolt arbete” såsom att sanera kablar i både mark och tunnlar. De kan innehålla flera kilometer PCB som måste tas om hand av kompetent personal med rätt verktyg.

Oljesanering i kablar

Kontakta oss