Miljöfarligt Avfall

Vid rivnings- och saneringsarbete framkommer ofta flera miljöfarliga produkter som vi kan hjälpa er att hantera.

Miljöfarligt Avfall

Vi avlastar våra kunder genom att ta hand om allt – på ett säker och kostnadseffektivt sätt. Vi är certifierade och har den utbildning som krävs för att hantera bland annat kemikalier, bly, PVC och oljor. Vi tar också hand om lysrör, kondensatorer och kvicksilver genom att sortera och transportera till godkända avfallsmottagare.

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er.

Kontakta oss