Spräckning

Bästa tekniken när vibrationer inte får uppstå under rivningsarbetet.

Spräckning

Det finns flera sätt att utföra spräckning på, men oavsett vilken man använder, är det viktigaste att miljön runt omkring förblir opåverkad. Hos oss finns både kompetens och utrustning, vilket gör att vi kan garantera våra kunder ett säkert utfört arbete.

Bilden ovan visar en av våra metoder, hydraulspräckning.

Vajersågning

Vajersågningen är tyst och vibrationsfri och en når näst intill obegränsad tjocklek i betong, granit , stål och liknade material.

Vajersågning på Lästmakargatan

Kontakta oss