Selektiv rivning

Den här rivningstekniken passar bra på byggen där miljöaspekten ligger i fokus.

Det finns ett uttryck: “What goes around comes around” och det gäller i allra högsta grad vid selektiv rivning. Vi sorterar och fördelar rivningsmaterialet i de olika fraktionerna för att minimera deponin, men också för att kunna återanvända material. Exempelvis återvinns trä till fjärrvärme, betong och tegel till fyllnadsmassor och metall blir ny metall.

För att kunna utföra selektiv rivning används allt från handsåg till robot, beroende på arbetets art och omfattning. Vid lättrivning använder vi dessutom alltid luftrenare och evakueringsfläktar för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

Kontakta oss

Hej besökare.

Vi har bytt namn och logotyp och därmed också hemsida.
Klicka här eller på logon nedan för att komma till vår nya hemsida.

Önskar du fortsätta läsa på den här sidan kan du stänga ned detta fönster, tänk dock på att informationen på denna sida inte längre uppdateras.

Ha en fortsatt bra dag