Kontaktperson

Kontaktpersoner för rivning

Håkan Ahlm
Håkan Ahlm
Kalkylchef Västra Mälardalen
070-77 880 83
hakan.alm@btgborr.se
Tony Westman
Tony Westman
Arbetschef rivning, sanering Stockholm/Uppsala
073-625 31 70
tony.westman@btgborr.se
Stefan Lövestedt
Stefan Lövestedt
Arbetsledare rivning, sanering, håltagning Stockholm/Uppsala
073-625 31 88
stefan.lovestedt@btgborr.se
Fredrik Ohlsson
Fredrik Ohlsson
Arbetschef totalrivning
073-625 31 80
fredrik.ohlsson@btgborr.se
Daniel Ohlsson
Daniel Ohlsson
Arbetsledare rivning, sanering Stockholm/Uppsala
073-625 31 73
daniel.ohlsson@btgborr.se
HANS DAHLMAN
HANS DAHLMAN
Arbetsledare rivning, sanering Stockholm/Uppsala
073-663 31 96
Hans.dahlman@btgborr.se
Stefan Molinder
Stefan Molinder
Arbetschef håltagning, rivning, sanering Västra Mälardalen
070-778 18 07
stefan.molinder@btgborr.se

Golvsågning

För ventilationsschakt, trappor och nya hissar upp till 80 cm tjocklek i betong, granit och tegel.

Läs mer om golvsågning

Kontakta oss