Golvslipning

Modern teknik, effektiva maskiner!

Golvslipning/golvsanering

Med modern teknik och effektiva maskiner slipar och sanerar Betongborrargruppen bort bl.a. flytspackel och limrester.

Dessutom kan vi garantera en dammfri miljö eftersom alla golvslipningar och golvsaneringar utförs med hjälp av industrisugar.

Miljöfarligt Avfall

Vi avlastar våra kunder genom att ta hand om allt – på ett säker och kostnadseffektivt sätt. Vi har certifieringen och utbildningen som krävs för att hantera bland anat kemikalier, bly, PVC och oljor.

Miljöfarligt avfall

Kontakta oss