Att tänka på

För att vi enkelt ska kunna utföra ett jobb behöver vi veta vilka förutsättningar som finns på plats.

Finns det tillgång till ström och vatten

  • Finns det dolda installationer i väggar och golv
  • Krävs avväxlingar eller stämpning före arbetets start
  • Är konstruktören kontaktad
  • Är konstruktionen bärande
  • Krävs det bygglov för arbetet
  • Är det utsatt och klart vid arbetets start
  • Är utlastningsvägar kontrollerade och tillfredställande.

Vid rotavdrag ange:

  • Personnummer på bostadsinnehavaren
  • Fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer
  • Bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer.

Kontakta oss