DE HAR MASKINER, UTRUSTNING OCH KOMPETENS FÖR ATT UTFÖRA ALL DEN TYP AV ARBETE SOM VI EFTERFRÅGAR.

Rivning

Bygga om? Bygga till? Bygga nytt? Vi utför alla typer av rivningsarbeten. För oss är inget uppdrag för stort eller för litet. Kvalitet och helhetstänkande ingår. Alltid.

Många säger att det inte är särskilt komplicerat att riva något, det är det inte heller.
Utmaningen ligger i att riva smart och exakt, hålla tiderna och veta hur man hanterar rivmaterialet korrekt. Tack vare vår långa kompetens inom rivning, kan vi garantera att våra rivningsarbeten utförs med högsta kvalitet. Det får våra kunder att känna sig trygga.

Miljöaspekten har en central roll i allt rivningsarbete vi utför. Våra kunder kan därför vara säkra på att den mest lämpade metoden används, både när det gäller att återanvända material, minimera deponin och liknande.

Välkommen att anlita oss, ni också.

Kontakt totalrivning

Kontakt Västra Mälardalen

Håkan Ahlm
070 778 80 83
hakan.alm@btgborr.se

Kontakt Stockholm – Uppsala

Tony Westman
073-625 31 70
tony.westman@btgborr.se

Kontakt Örebro

Mats Jansson
Mats Jansson
070-361 08 80
mats.jansson@relita.se

Kontakta oss

Hej besökare.

Vi har bytt namn och logotyp och därmed också hemsida.
Klicka här eller på logon nedan för att komma till vår nya hemsida.

Önskar du fortsätta läsa på den här sidan kan du stänga ned detta fönster, tänk dock på att informationen på denna sida inte längre uppdateras.

Ha en fortsatt bra dag