Rivning vid renovering av Scandic hotell i Västerås


Beställare
Skanska Sverige AB

Arbetsplats
Scandic Hotell i Västerås

Färdigställt i maj 2013

Hotellet ska renoveras samtidigt som nattgäster finns på hotellet. Vi har förlagt våra arbetstider och val av tysta makiner för att minska störande moment.

Inredning, alla ytskikt på väggar och golv har rivits ut. Väggar och golv har sedan slipats rena från betong.

Uttransport av rivningsmassor sker genom störttrumma och kran med självtömmande container.

 

 

Kontakt

Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering,

 

Hör av dig till oss »

Kontakta oss