Rivning, sanering och håltagning i samband med den stora ombyggnationen av Alviksskolan


Betongborrargruppen fick i uppdrag av JM entreprenad att svara för rivning, sanering och håltagning i samband med den stora ombyggnationen av Alviksskolan. Projektet innebar bl.a att tillgänglighetsanpassningen skulle ses över och skulle medföra bl a att en befintlig hiss byttes ut och en ny hiss installerades i det stora trapphuset. Kravet på bevarande från Stadsmuseet innebar att hissen var tvungen att vara utförd i glas.

Verksamhetsanpassningen bestod också i att öppna upp lokalerna som upplevdes som tillslutna och därmed skapa bättre flöden och logistik för undervisningemn samt bygga bort svåranvända lokalytor.

Samtliga tekniska system var bedömda som uttjänta och skulle bytas ut. Projektet genomfördes sep 2015-dec 2016. Arbetschef var Fredrik Ohlsson.

Kontakt

Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering,

 

Hör av dig till oss »

Kontakta oss