Rivning och håltagning på Holländaregatan


Beställare:  In3prenör AB
Arbetsplats:  Kv Grönlandet , Holländaregatan Stockholm
Tid:  Start v. 22  2014

Försiktig rivning och håltagning för hyresgästanpassning ca 6000 m2 då fastigheten är blåmärkt   (Kulturmärkt ).

Rivning: Rivningen sker för manskraft då det ej går att köra in maskiner och det är en jätteförsiktig rivning.

Håltagning;
Vi  kommer att väggsåga samt borra och brokka  för ny internhiss samt  riva överbetong och tätskikt på innegård.

Kontakt

Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering,

 

Hör av dig till oss »

Kontakta oss