Nyheter


Recover Nordic stärker nu sin närvaro i Mälardalen genom att förvärva MISAB Gruppen. MISAB Gruppen grundades 1992 och omsätter årligen 150 MSEK inom affärsområdena Skadeservice och Industriservice. Verksamheten har kontor i Hallstahammar, Västerås och Eskilstuna. Recover Nordic omsätter 900 MSEK årligen i Sverige i affärsområdena Industriservice, Skadeservice och Riv & …

Våra ägare Agilitas har ingått ett avtal om att sälja Recover Nordic – där Betongborrargruppen och Relita ingår – till det nordiska riskkapitalbolaget EQT. Recover Nordic är idag ett ledande nordiskt bolag med över 2100 anställda på över 104 orter. Ifjol genomförde vi nästan 100 000 projekt över hela Norden inom …

Den 22 april träffades personalen på Grand Hotell Central i Stockholms City för firande. Det var 170 personer som deltog. Det visades ett bildspel över projekt och medarbetare de senaste 20 åren och genomfördes prisutdelning till årets medarbetare. Kvällen avslutades med Middag och Show på Wallmans salonger. Nedan följer årets …

Betongborrargruppen har nya telefonnummer! Ni når oss på växelnummer 010-122 13 00 Under fliken Kontakt och Medarbetare hittar du direktnummer till arbetsledare och administrativ personal.

Största nyheten i Betongborrargruppen är att vi har en ny VD på plats! Calle Brogren tar över efter Jan Törner som varit bolagets VD fram till idag men som har valt att söka sig vidare till nya utmaningar. Till vår glädje stod Calle redo att ta sig an uppgiften efter att varit bolagets …

Ombyggnad av Riksarkivet Kungsholmen   Betongborrargruppen har erhållit uppdraget av Byggteknik att utföra rivning och håltagning i samband med en större ombyggnation av fastigheten. Projektet beräknas pågå sep 2015 – april 2016. Arbetsledare är Hans Dahlman.  

Hammarbydepån byggs om inför att nya tåg sätts i drift 2017 Cobab –en ledande entreprenör som vi haft tidigare samarbete med – har gett betongborrargruppen i uppdrag att utföra arbeten såväl i källare som i övriga delar av byggnaden inför grundläggnings- och förstärkningsarbeten. Vi utför även rivning och uttransport av …

Vaxholm får nya Bostäder Betongborrargruppen har fått i uppdrag av Totalprojekt att genomföra tungrivning och selektiv rivning av Rindö kanslihus om  ca 2000 m2. Projektet pågår under 2015 och arbetsledare är Stefan Lövestedt

Mall of Scandinavia – MoS Betongborrargruppen har fått uppdraget att stärka upp håltagningsorganisationen på MoS som skall öppnas till årets julhandel. Vi utför arbeten på flera fronter och gäller såväl golv som tekniska installationer. Projektet pågår långt in på hösten och ger arbete till 2-4 håltagare. Martin Schill från avdelningen …

Beställare: NCC Arbetsplats: Sävehuset, Gotland Tid: Start april 2015, avslut våren 2016 Betongborrargruppen har av NCC fått förtroendet att genomföra en komplett stomrivning och håltagningsentreprenad av Gotlands i särklass största ombyggnadsprojekt. Totalt skall ca 12 000 m2 renoveras och bli en av Sveriges finaste gymnasieskolor. Husets ursprungliga delar är byggda på …

Beställare: First Penthouse  Håkan Olsson Arbetsplats: London Chelsea Tid: oktober-november 2014 Torr vajersågning Uppdraget var att såga upp två hål i taket för hiss och trappa då man skulle bygga på en penthouse-våning. Kravet var att det inte fick användas vatten och inte låta då det är kvarvarande hyresgäster. Vi …

Fusionen är klar mellan BBS Riv och Sanering AB och Betongborrarn i Mälardalen AB som blir Betongborrargruppen i Mälardalen AB (org nr 556539-9341). För våra kunder och leverantörer får ni en att vända er till och vi hoppas att på så sätt bli ännu effektivare. Självklart finns alla kontaktpersoner kvar …

Betongborrargruppen och Riv & Sanering går samman – ett bolag Största nyheten i Betongborrargruppen är att vi har en ny VD på plats. Det bestämdes tidigt att vi skulle behöva en extern kraft när vi går samman. Vi behöver en VD med erfarenhet av ledarskap, drift av växande bolag och försäljning för …

Betongborrargruppens arbetsledare, arbetschefer och ekonomi har alla tagit del av Sveriges Byggindustriers kurs Uppförandekod- affärsetik. I maj 2013 fattades beslut om att införa en uppförandekod för samtliga medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier. Uppförandekoden innebär bland annat  att medlemmarna ska följa lagar och föreskrifter samt verka för en sund konkurrens och föra korrekt …

KANONJOBB!

Den 26:e maj på Vasamuseet fick vi se precis hur olika våra jobb kan se ut! Den här gången var det borrning i en kanon! Kanonen, som är en kopia på vasaskeppets kanoner från 1600-talet och har gjutits i Tierp, ska även provskjutas senare i år. Kanonen väger 1300 kg …

Tjänstemännen och skyddsombuden på Betongborrargruppen startade året med en utbildning i arbetsmiljö, säkerhet och kollektivavtal tillsammans med Sveriges Byggindustrier! Vi har valt att lägga stort fokus på hälsa 2014 och det rymmer både var och ens personliga hälsa, arbetsmiljö och inte minst säkerheten på arbetsplatsen. Att tillsammans med våra skyddsombud …

  Jag har jobbat på Betongborrar’n i 4,5 år och började i receptionen som ekonomiassistent innan jag gick vidare till löneadministratör och slutligen HR-strateg i november i år. Hösten 2012 startade jag utbildningen till personalvetare/HR-chef på Företagsekonomiska institutet och tre terminer senare jobbar jag med både gamla och nya uppgifter …

BBs Riv och Sanering AB startade 2007 av Tony Westman, Fredrik Ohlsson, Anders Jäderholm och Hans Pettersson.  Ägargruppens styrka är lång erfarenhet av rivning, sanering och håltagning. Med den erfarenheten såg vi stora möjligheter att utveckla en bra och framgångsrik verksamhet. Bolaget började i liten skala men omsättningen ökade mer …

  Betongborrargruppen växer och utökat med två arbetsledare som kommer till gruppen med erfarenheter. Hans Dahlman har erfarenhet från rivning och sanerig. Han tar med sig tidigare logistikerfarenheter från Stadium. Pälle Jäderholm har arbetat som håltagare och har efter utbildning  med sig arbetsledarerfarenhet från Veidekke Entreprenad AB och Peab.

Håltagning – Sanering Under 2013 ska vi utföra håltagning och sanering åt Villa Total Construction AB som totalrenoverar 1200 lägenheter i Uppsala.

Rivning – Håltagning Vi tackar Einar Mattsson för förtroendet för rivningsentreprenaden på Råckstagård där vattenfalls gamla huvudkontor nu ska bli lägenheter. Vi tackar också AEVS Niagara AB / Sweco för tungrivningen utav P-hus samt byggnader på området.

Stefan Lövestedt och Jonas Hedlund har drivit Projektet Centralen för Betongborrargruppen på ett utomordentligt sätt från starten 2009. Årets rivningsprojekt 2012 Motivering För ett stort kunnande och professionalism utfört ett mycket okonventionellt och komplicerat rivningsprojekt mitt i huvudstaden där ett antal olika rivningsmetoder kombinerats tilldelas Det Svenska Demoleringspriset ”Årets Rivningsprojekt …

Hej besökare.

Vi har bytt namn och logotyp och därmed också hemsida.
Klicka här eller på logon nedan för att komma till vår nya hemsida.

Önskar du fortsätta läsa på den här sidan kan du stänga ned detta fönster, tänk dock på att informationen på denna sida inte längre uppdateras.

Ha en fortsatt bra dag