Miljö- & kvalitetscertifiering

Betongborrargruppen arbetar enligt Stockholms Byggmästarförenings produktcertifieringssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, kallat BF9K.

Trygghet och säkerhet vid håltagning, rivning och saneringsprojekt.

Med en entreprenör som är certifierad enligt BF9K får du som kund en bekräftelse på att entreprenören har ett fungerande ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) som genom intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.

Kraven i BF9K:s certifieringsregler bygger på samma principer som i ISO 9001, ISO 14001.

BF9K certifieringssystemet ger en effektiv byggprocess. BF9K entreprenören är en samarbetspartner som arbetar under fastställd kravspecifikation för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitet

Vi ställs dagligen inför krav, lagar, föreskrifter och normer som kunden och samhället ställer på verksamheten. För att leva upp till detta använder vi kvalitetssystemet BF9K framtaget av Stockholms Byggmästarförening. Kvalitetssystemet omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Genom att använda oss av BF9K har vi:

  • Mallar för konsekvent dokumentation
  • Egenkontroller
  • Standardiserade rutiner för ändring och tilläggsarbeten
  • För att få svar på vårt sätt att arbete får beställaren efter varje projekt fylla i en “Nöjd kundenkät”
  • Externa revisioner av Det Norske Veritas sker regelbundet vilket ger en kvalitetsgaranti till kunden.

Miljö

  • Vi uppfyller kraven i lagar och förordningar på miljöområdet.
  • Miljöaspekterna har alltid hög prioritet vid val av fordon, maskiner och förbrukningsmaterial.
  • Källsortering och återvinning av material tas om hand på ett miljömässigt sätt
  • Personalen stimuleras till engagemang, delaktighet och ansvar för miljön.
  • Vår största påverkan av miljön är idag bränsleförbrukningen och därför arbetar vi aktivt med att planera färdvägar och samåkning.

Ladda ned våra certifikat från bf9k här

Kontakta oss

Hej besökare.

Vi har bytt namn och logotyp och därmed också hemsida.
Klicka här eller på logon nedan för att komma till vår nya hemsida.

Önskar du fortsätta läsa på den här sidan kan du stänga ned detta fönster, tänk dock på att informationen på denna sida inte längre uppdateras.

Ha en fortsatt bra dag