BBS Riv och Sanering AB är en av 2013 års Gaseller


BBs Riv och Sanering AB startade 2007 av Tony Westman, Fredrik Ohlsson, Anders Jäderholm och Hans Pettersson. 
Ägargruppens styrka är lång erfarenhet av rivning, sanering och håltagning. Med den erfarenheten såg vi stora möjligheter att utveckla en bra och framgångsrik verksamhet.
Bolaget började i liten skala men omsättningen ökade mer än förväntat redan första året. Planeringen har varit att ligga maskinellt i framkant och ha en motiverad yrkeskår med spetskomptens inom maskinområdet. Med en stark drivkraft och engagemang har vi alla tillsammans gjort en tillväxt som resulterat i ett av 2013 års Gasell företag.

 

Kontakt

Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering,

 

Hör av dig till oss »

Kontakta oss