Betongborrargruppen
Beställare: NCC Arbetsplats: Sävehuset, Gotland Tid: Start april 2015, avslut våren 2016 Betongborrargruppen har av NCC fått förtroendet att genomföra en komplett stomrivning och håltagningsentreprenad av Gotlands i särklass största ombyggnadsprojekt. Totalt skall ca 12 000 m2 renoveras och bli en av Sveriges finaste gymnasieskolor. Husets ursprungliga delar är byggda på …

Betongborrargruppen
Beställare: First Penthouse  Håkan Olsson Arbetsplats: London Chelsea Tid: oktober-november 2014 Torr vajersågning Uppdraget var att såga upp två hål i taket för hiss och trappa då man skulle bygga på en penthouse-våning. Kravet var att det inte fick användas vatten och inte låta då det är kvarvarande hyresgäster. Vi …

Betongborrargruppen
Fusionen är klar mellan BBS Riv och Sanering AB och Betongborrarn i Mälardalen AB som blir Betongborrargruppen i Mälardalen AB (org nr 556539-9341). För våra kunder och leverantörer får ni en att vända er till och vi hoppas att på så sätt bli ännu effektivare. Självklart finns alla kontaktpersoner kvar …

Betongborrargruppen
Betongborrargruppen och Riv & Sanering går samman – ett bolag Största nyheten i Betongborrargruppen är att vi har en ny VD på plats. Det bestämdes tidigt att vi skulle behöva en extern kraft när vi går samman. Vi behöver en VD med erfarenhet av ledarskap, drift av växande bolag och försäljning för …

Betongborrargruppen
Betongborrargruppens arbetsledare, arbetschefer och ekonomi har alla tagit del av Sveriges Byggindustriers kurs Uppförandekod- affärsetik. I maj 2013 fattades beslut om att införa en uppförandekod för samtliga medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier. Uppförandekoden innebär bland annat  att medlemmarna ska följa lagar och föreskrifter samt verka för en sund konkurrens och föra korrekt …

Betongborrargruppen
Den 26:e maj på Vasamuseet fick vi se precis hur olika våra jobb kan se ut! Den här gången var det borrning i en kanon! Kanonen, som är en kopia på vasaskeppets kanoner från 1600-talet och har gjutits i Tierp, ska även provskjutas senare i år. Kanonen väger 1300 kg …