Betongborrargruppen
Största nyheten i Betongborrargruppen är att vi har en ny VD på plats! Calle Brogren tar över efter Jan Törner som varit bolagets VD fram till idag men som har valt att söka sig vidare till nya utmaningar. Till vår glädje stod Calle redo att ta sig an uppgiften efter att varit bolagets …


Betongborrargruppen
Ombyggnad av Riksarkivet Kungsholmen   Betongborrargruppen har erhållit uppdraget av Byggteknik att utföra rivning och håltagning i samband med en större ombyggnation av fastigheten. Projektet beräknas pågå sep 2015 – april 2016. Arbetsledare är Hans Dahlman.  

Betongborrargruppen
Hammarbydepån byggs om inför att nya tåg sätts i drift 2017 Cobab –en ledande entreprenör som vi haft tidigare samarbete med – har gett betongborrargruppen i uppdrag att utföra arbeten såväl i källare som i övriga delar av byggnaden inför grundläggnings- och förstärkningsarbeten. Vi utför även rivning och uttransport av …


Betongborrargruppen
Vaxholm får nya Bostäder Betongborrargruppen har fått i uppdrag av Totalprojekt att genomföra tungrivning och selektiv rivning av Rindö kanslihus om  ca 2000 m2. Projektet pågår under 2015 och arbetsledare är Stefan Lövestedt