Betongborrargruppen Relita AB med organisationsnummer 556539-9341 byter nu namn till Recover Riv & Håltagning AB


I praktiken innebär namnbytet följande:
Från 1 december – Samma organisationsnummer, adress, telefon, personal men under nytt bolagsnamn och logotyp. Vi byter successivt ut vår logo där den förekommer, tex fordon och kläder.

E-postadresser – De nuvarande e-postadresserna kommer under 2021 fortfarande att fungera parallellt med de nya, som har formatet namn.efternamn@recover.se

Hemsida – Vår befintliga hemsida www.betongborrargruppem.se kommer att finnas kvar under en övergångsperiod för att senare under 2021 hänvisas till vår nya hemsida www.recover.se som kommer att publiceras den 1 januari 2021.

Avtal och pågående uppdrag
Vi ändrar bara namn och logotyp, det juridiska bolaget med organisationsnummer 556539-9341 är densamma. Det betyder att:

• Alla nuvarande avtal gäller
• Alla överenskommelser i samband med pågående uppdrag gäller
• Alla avtal om inköp gäller
• Alla uteliggande offerter gäller den tid som anges i offerten

Har ni några frågor är ni som alltid varmt välkomna att kontakta någon av nedan undertecknad.

Andreas Tengelin, VD Recover AB, Tel 070-846 40 70
Calle Brogren, VD Betongborrargruppen Relita AB, Tel 070-710 22 82

Fr o m 2020-12-01 gäller följande:
Namn: Recover Riv & Håltagning AB
Org. nr: 556539–9341
Telefon: 010-122 13 00
Hemsida: www.betongborrargruppen.se samt www.recover.se

Kontakt

Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering,

 

Hör av dig till oss »

Kontakta oss

Hej besökare.

Vi har bytt namn och logotyp och därmed också hemsida.
Klicka här eller på logon nedan för att komma till vår nya hemsida.

Önskar du fortsätta läsa på den här sidan kan du stänga ned detta fönster, tänk dock på att informationen på denna sida inte längre uppdateras.

Ha en fortsatt bra dag