Hammarbydepån byggs om inför att nya tåg sätts i drift 2017


Hammarbydepån byggs om inför att nya tåg sätts i drift 2017

Cobab – en ledande entreprenör som vi hade haft tidigare samarbete med – gav Betongborrargruppen i uppdrag att utföra arbeten såväl i källare som i övriga delar av byggnaden inför grundläggnings- och förstärkningsarbeten. Vi utförde även rivning och uttransport av massor, hanterade pålvatten och rev installationer och byggdelar inför ombyggnationen. Projektet som bemannades utav ca 10 personer genomfördes maj-dec 2016.

Kontakt

Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering,

 

Hör av dig till oss »

Kontakta oss