Spårsågning

En snabb och effetiv metod.

Spårsågning

Används exempelvis omdragning av elrör eller golvvärme.


Fräsning/spårsågning av spår till nytt värmegolv


Resultatet av fräsning/spårsågning av spår till nytt värmegolv

Kontakta oss