Golvsågning

Effektiv metod vid tunga konstruktioner.

Golvsågning

Används för upptagande av nya trapphål, schakt etc.

Golvsågning

Golvsågning av gårdsbjälklag i Stockholms innerstad. På grund av bjälklagsvikter och utrymmesskäl användes golvsågning/blocksågning.

Kontakta oss