Att tänka på

För att vi enkelt ska kunna utföra ett jobb behöver vi veta vilka förutsättningar som finns på plats.

 • Finns det tillgång till ström och vatten
 • Finns det dolda installationer i väggar och golv
 • Krävs avväxlingar eller stämpning före arbetets start
 • Är konstruktören kontaktad
 • Är konstruktionen bärande
 • Krävs det bygglov för arbetet
 • Är det utsatt och klart vid arbetets start
 • Är utlastningsvägar kontrollerade och tillfredställande

Vid rotavdrag ange:

 • Personnummer på bostadsinnehavaren
 • Fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer
 • Bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer

Kontakta oss