Håltagning Nya Karolinska Universitet sjukhus Solna (NKS)


Håltagning

Beställare
Skanska Healthcare AB

Arbetsplats
Solna Stockholm

Beräknat klart med håltagningen sommaren 2014

Större delen av arbetet går ut på att borra för installationer i två byggnader kallas (fas 4 & 5) som har en total verksamhetsyta på 220 000m2
bjälklaget består i huvudsakligen av HDF kassetter men även en mindre platsgjutet samt en del håltagning i betongväggar förekommer.

Totalt håltagning beräknas till ca 15 000 – 20 000 hål.

Viktigt i projektet är att minimera all håltagning i de så kallade vajrar som finns. Det är en framtida planering, ligga ett steg före eftersom sjukhus
byggs om ett flertal gånger.

Kontakt

Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering,

 

Hör av dig till oss »

Kontakta oss