Stockholms centralstation


Brokk rivning

Grundförstärkning och ombyggnad

Byggherre: Jernhusen AB

Beställare: Lemminkäinen

Arbetet är uppdelat i fem etapper och beräknas vara färdigt i början av 2013

BBS Riv och Sanering och Betongborrarn AB har varit med från starten i projektet att stötta upp grundförstärkningen av Stockholms centralstation , som sjunkit med i snitt tre millimeter per år.

Arbetet är komplext eftersom flera kallmurar ska rivas och förstärkas. Men så här långt har projektet att stötta upp Stockholms centralstation gott bra och vi har nu fått utökat förtroende och kommer framöver även att leverera tjänster inom vårt område rivning, sanering och håltagning.

Tungrivning med Brokk och Bobcat

Schakt arbetena är omfattande och på vissa ställen har vi grävt oss ner 5 meter under befintligt källargolv

Vajersågning

Negativ vajersågning av nischer för pålning i befintliga kallmurar.

Kontakt

Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering,

 

Hör av dig till oss »

Kontakta oss

Hej besökare.

Vi har bytt namn och logotyp och därmed också hemsida.
Klicka här eller på logon nedan för att komma till vår nya hemsida.

Önskar du fortsätta läsa på den här sidan kan du stänga ned detta fönster, tänk dock på att informationen på denna sida inte längre uppdateras.

Ha en fortsatt bra dag