G:a Lasarettet i Västerås


Ombyggnad av gammal fastighet

Byggherre: Landstinget i Västerås

Beställare: Aros Bygg och Förvaltning AB

Arbetet utfört: 2011 Ny etapp för att bevara den gamla byggnaden till kontorsmiljö.

I vår entreprenad ingår rivning, asbestsanering och betonghåltagning.

Asbestsanering

Eftersom byggnaden har genomgått många förändringar genom åren så råder det osäkerhet om asbest på vissa ställen.
Vi har en fördel att rivarna och håltagarna har efarenhet av asbest och rivningen kan stoppas i tid. Ett asbestprov utförs innan arbetet fortsätter.

Rivning

Handrivning med försiktighet då gamla fina detaljer ska sparas.

Betonghåltagning

Håltagning sker med torrborrning för att inte vattnet ska rinna ner i lokaler med pågående verksamhet.
Borren kyls med torrsug istället för vatten.

Kontakt

Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering,

 

Hör av dig till oss »

Kontakta oss

Hej besökare.

Vi har bytt namn och logotyp och därmed också hemsida.
Klicka här eller på logon nedan för att komma till vår nya hemsida.

Önskar du fortsätta läsa på den här sidan kan du stänga ned detta fönster, tänk dock på att informationen på denna sida inte längre uppdateras.

Ha en fortsatt bra dag