Betongborrargruppen
Grundförstärkning och ombyggnad Byggherre: Jernhusen AB Beställare: Lemminkäinen Arbetet är uppdelat i fem etapper och beräknas vara färdigt i början av 2013 BBS Riv och Sanering och Betongborrarn AB har varit med från starten i projektet att stötta upp grundförstärkningen av Stockholms centralstation , som sjunkit med i snitt tre millimeter per år. Arbetet …

Betongborrargruppen
Ombyggnad av gammal fastighet Byggherre: Landstinget i Västerås Beställare: Aros Bygg och Förvaltning AB Arbetet utfört: 2011 Ny etapp för att bevara den gamla byggnaden till kontorsmiljö. I vår entreprenad ingår rivning, asbestsanering och betonghåltagning. Asbestsanering Eftersom byggnaden har genomgått många förändringar genom åren så råder det osäkerhet om asbest …

Betongborrargruppen
Sågning av bjälklag Beställare: Skanska Sverige AB Utfört 2009-2010 Betongsågning bjälklag Bjälklagsmått: 350m2 – tjocklek 80-100 cm Mitt i Stockholms city skall ett nytt hus uppföras på en innergård. På grund av den grova konstruktionen kunde man inte med konventioenellt sätt klippa betongen. Fastighetens läge mitt i city gjorde det …

Betongborrargruppen
Tunnelprojekt Lästmakargatan i centrala Stockholm Byggherre: Fabege Beställare: Veidekke Entreprenad AB Utfört under 2009 Vajersågning Anledningen till att man gjorde en tunnel mellan två fastigheter var att binda ihop dessa. Måttet på tunneln är 2,5 x 2,5 x 21 m. Traditionell sprängning kunde inte användas på grund av tunnelbanan och risk …