Betongborrargruppen
  Beställare Peab Sverige AB Arbetsplats Tele 2 Arena vid Globenområdet Arbete utfört 2012 till och med våren 2013 Håltagning Håltagning för installationer

Betongborrargruppen
    Beställare: Br Svenssons Byggnads AB Arbetsplats: Resedan trygghetsboende i Norberg Byggtid: Januari – mars 2013 Håltagning: Om- och tillgänglighetsanpassning till trygghetsboende. Vi utför betongborrning för ventilation, sågning av betongväggar. Betongsågning för installation av nya hissar.    

Betongborrargruppen
Beställare Aros Bygg och Förvaltning AB Arbetsplats Galleria Centrahuset i Västerås På våren 2012 fick Betongborrarn förtroende att bistå med håltagning, rivning och asbestsanering på fastigheten Centra i Västerås. Centra genomgår förändringar och renoveringar med nya planlösningar för lokaler, rulltrappor, hissar och fasadändringar. Det har medfört håltagning i valv och …

Betongborrargruppen
Håltagning och asbestsanering Beställare: Peab AB Arbetsplats: Peabs huvudkontor, Västerås Våren 2012 Här byggs Peabs nya huvudkontor. I fastigheten finns kulturhistoriska intressen vilket innebär att vi måste riva med större försiktighet. Det kräver stor precision av yrkeskunniga medarbetare. Rivning/brokk Gamla trappor rivs ner med brokkar. Här är vi blandade yrkesgrupper så för att …

Betongborrargruppen
Vajersågning av betongfundament Beställare: JM AB Arbetsplats: Liljeholmen i Stockholm Hösten 2011 Vajersågning Bortsågning av kranfundament. Vajersågning är en skonsam teknik för kvarvarande konstruktioner. .

Betongborrargruppen
Söderledstunnel Byggherre: Vägverket Beställare: Nors Syd Anläggning HB Arbete utfört: Hösten 2011 Håltagning Betonghåltagning för montage av betongramper.

Hej besökare.

Vi har bytt namn och logotyp och därmed också hemsida.
Klicka här eller på logon nedan för att komma till vår nya hemsida.

Önskar du fortsätta läsa på den här sidan kan du stänga ned detta fönster, tänk dock på att informationen på denna sida inte längre uppdateras.

Ha en fortsatt bra dag