Betongborrargruppen
  Beställare Peab Sverige AB Arbetsplats Tele 2 Arena vid Globenområdet Arbete utfört 2012 till och med våren 2013 Håltagning Håltagning för installationer

Betongborrargruppen
    Beställare: Br Svenssons Byggnads AB Arbetsplats: Resedan trygghetsboende i Norberg Byggtid: Januari – mars 2013 Håltagning: Om- och tillgänglighetsanpassning till trygghetsboende. Vi utför betongborrning för ventilation, sågning av betongväggar. Betongsågning för installation av nya hissar.    

Betongborrargruppen
Beställare Aros Bygg och Förvaltning AB Arbetsplats Galleria Centrahuset i Västerås På våren 2012 fick Betongborrarn förtroende att bistå med håltagning, rivning och asbestsanering på fastigheten Centra i Västerås. Centra genomgår förändringar och renoveringar med nya planlösningar för lokaler, rulltrappor, hissar och fasadändringar. Det har medfört håltagning i valv och …

Betongborrargruppen
Håltagning och asbestsanering Beställare: Peab AB Arbetsplats: Peabs huvudkontor, Västerås Våren 2012 Här byggs Peabs nya huvudkontor. I fastigheten finns kulturhistoriska intressen vilket innebär att vi måste riva med större försiktighet. Det kräver stor precision av yrkeskunniga medarbetare. Rivning/brokk Gamla trappor rivs ner med brokkar. Här är vi blandade yrkesgrupper så för att …

Betongborrargruppen
Vajersågning av betongfundament Beställare: JM AB Arbetsplats: Liljeholmen i Stockholm Hösten 2011 Vajersågning Bortsågning av kranfundament. Vajersågning är en skonsam teknik för kvarvarande konstruktioner. .

Betongborrargruppen
Söderledstunnel Byggherre: Vägverket Beställare: Nors Syd Anläggning HB Arbete utfört: Hösten 2011 Håltagning Betonghåltagning för montage av betongramper.