Betongborrargruppen
Beställare Skanska Sverige AB Arbetsplats Scandic Hotell i Västerås Färdigställt i maj 2013 Hotellet ska renoveras samtidigt som nattgäster finns på hotellet. Vi har förlagt våra arbetstider och val av tysta makiner för att minska störande moment. Inredning, alla ytskikt på väggar och golv har rivits ut. Väggar och golv …

Betongborrargruppen
Håltagning Beställare Skanska Healthcare AB Arbetsplats Solna Stockholm Beräknat klart med håltagningen sommaren 2014 Större delen av arbetet går ut på att borra för installationer i två byggnader kallas (fas 4 & 5) som har en total verksamhetsyta på 220 000m2 bjälklaget består i huvudsakligen av HDF kassetter men även en …

Betongborrargruppen
  Beställare Vatten och Värme i Örebro AB Arbetsplats AB Hallstahem, Kv Växeln 90 st badrum ska renoveras Byggtid September 2012 till juli 2013 Under sensommaren påbörjades renovering av badrum där asbestsanering krävs på grund av att fixet på väggar och i golv innehåller asbest. Vissa hallar i lägenheterna ska …