Betongborrargruppen
Beställare: IN3PRENÖR Arbetsplats: DN Skrapan, Stockholm Tid: April/Maj 2014 Rivningen är för hyresgästanpassning och har även genererat lite extra jobb som limslipning på linoleum matta. Rivning: Vi har rivit lättväggar samt glaspartier, demonterat u-takplattor pga dom vill spara och återanvända bärverket. Tungrivning: Klippt ner en gångramp för ljudets skull då …Betongborrargruppen
Beställare Wäst Bygg AB Arbetsplats Kv. Suttung Uppsala Tid  2014 Här i centrala Uppsala vid centralstationen kommer vi under 2014 utföra en rivningsentreprenad i samarbete med en förhoppningsvis blivande storkund Wäst Bygg som har säte i Borås. Dels skall en fastighet rivas i sin helhet och det utförs av våra …

Betongborrargruppen
Beställare Tecab Arbetsplats Danderydsgatan Tid Start vecka 9 2014 Rivning Brokkning  samt  krossning/utsugning utav ett utdömt innegårds bjälklag. Då det inte går att köra ut massorna med maskiner så har vi valt att med torrsugsenhet suga ut alla massor.

Betongborrargruppen
Beställare Peab Arbetsplats Mälarsjukhuset, byggnad E35 Rivning Vi har fått i uppdrag att utföra tungrivning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Rivningen har omfattat att riva innerväggar av tegel. Sanering Vi har sanerat ventilationskanaler och från asbest. Håltagning Vi har borrat och sågat för nya installationer, samt håltagning på taket för nya rökgasluckor.