Betongborrargruppen
Beställare: Vasamuseet i Stockholm Arbetsplats: Vasamuseet Tid: 26-27 maj 2014 Borrning i en kanon gjuten i brons för Vasamuseet. Kanonen, som gjuten i Tierp, är en exakt kopia av de kanoner som fanns ombord på original Vasaskeppet och ska provskjutas senare i höst. När gjutningen var färdig satt en kärna av järn och …

Betongborrargruppen
Beställare:  In3prenör AB Arbetsplats:  Kv Grönlandet , Holländaregatan Stockholm Tid:  Start v. 22  2014 Försiktig rivning och håltagning för hyresgästanpassning ca 6000 m2 då fastigheten är blåmärkt   (Kulturmärkt ). Rivning: Rivningen sker för manskraft då det ej går att köra in maskiner och det är en jätteförsiktig rivning. Håltagning; Vi  kommer att …

Betongborrargruppen
Beställare: IN3PRENÖR Arbetsplats: DN Skrapan, Stockholm Tid: April/Maj 2014 Rivningen är för hyresgästanpassning och har även genererat lite extra jobb som limslipning på linoleum matta. Rivning: Vi har rivit lättväggar samt glaspartier, demonterat u-takplattor pga dom vill spara och återanvända bärverket. Tungrivning: Klippt ner en gångramp för ljudets skull då …Betongborrargruppen
Beställare Wäst Bygg AB Arbetsplats Kv. Suttung Uppsala Tid  2014 Här i centrala Uppsala vid centralstationen kommer vi under 2014 utföra en rivningsentreprenad i samarbete med en förhoppningsvis blivande storkund Wäst Bygg som har säte i Borås. Dels skall en fastighet rivas i sin helhet och det utförs av våra …