Betongborrargruppen
Mall of Scandinavia – MoS Betongborrargruppen har fått uppdraget att stärka upp håltagningsorganisationen på MoS som skall öppnas till årets julhandel. Vi utför arbeten på flera fronter och gäller såväl golv som tekniska installationer. Projektet pågår långt in på hösten och ger arbete till 2-4 håltagare. Martin Schill från avdelningen …

Betongborrargruppen
Vaxholm får nya Bostäder Betongborrargruppen har fått i uppdrag av Totalprojekt att genomföra tungrivning och selektiv rivning av Rindö kanslihus om  ca 2000 m2. Projektet pågår under 2015 och arbetsledare är Stefan Lövestedt  

Betongborrargruppen
Beställare: NCC Arbetsplats: Sävehuset, Gotland Tid: Start april 2015, avslut våren 2016 Betongborrargruppen har av NCC fått förtroendet att genomföra en komplett stomrivning och håltagningsentreprenad av Gotlands i särklass största ombyggnadsprojekt. Totalt skall ca 12 000 m2 renoveras och bli en av Sveriges finaste gymnasieskolor. Husets ursprungliga delar är byggda på …

Betongborrargruppen default
Beställare: Warrantor Bygg AB Arbetsplats: Kanslihuset Rindö Genomfördes: 2015 Lättrivning tätskikt för att utvärdera stomuppbyggnad samt brokka ner tjocka tegelväggar samt asbestsanering utav hela fastigheten Sanering Asbestsanering utav rörkrökar slipning golv, kakel, samt branddörrar. Håltagning I senare skede kommer håltagning för nya fönster (grad-sågas) och dörrar göras i fasad, vajersågning i granitväggar …

Betongborrargruppen
Beställare: First Penthouse  Håkan Olsson Arbetsplats: London Chelsea Genomfördes: oktober-november 2014 Torr vajersågning Uppdraget var att såga upp två hål i taket för hiss och trappa då man skulle bygga på en penthouse-våning. Kravet var att det inte fick användas vatten och inte låta då det är kvarvarande hyresgäster. Vi …

Betongborrargruppen
  Fusionen är klar mellan BBS Riv och Sanering AB och Betongborrarn i Mälardalen AB som blir Betongborrargruppen i Mälardalen AB (org nr 556539-9341). För våra kunder och leverantörer får ni en att vända er till och vi hoppas att på sätt bli ännu effektivare. Självklart finns alla kontaktpersoner kvar …