Betongborrargruppen
Totalrivning och lättrivning samt sanering av gamla verkstäder, bostadshus. Området skall omvandlas till bostäder. Påbörjades februari 2020