Balkongsågning i Jacobsberg


Beställare

STARK Fasadrenovering i Sverige AB

Arbetsplats

Kv Fågelsången i Jacobsberg

Arbete utfört 2012-2013

Håltagning

Nedsågning av balkonger för nytt montage

 

Kontakt

Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering,

 

Hör av dig till oss »

Kontakta oss