Vajersågning i tunnel på Lästmakargatan


Vajersågning

Vajersågning

Tunnelprojekt Lästmakargatan i centrala Stockholm

Byggherre: Fabege

Beställare: Veidekke Entreprenad AB

Utfört under 2009

Vajersågning

Anledningen till att man gjorde en tunnel mellan två fastigheter var att binda ihop dessa. Måttet på tunneln är 2,5 x 2,5 x 21 m.

Traditionell sprängning kunde inte användas på grund av tunnelbanan och risk för sprickbildningar i fastigheten ovanför tunneln.
Därför valde man vajersågning och sedan spräckning av berget.Först borrades 4 hål 50 mm för vajern, totalt 86 meter sedan lades de fyra vajersnittet för att frisåga berget.

När vajersågningen var klar startades borrning och spräckning.

Arbetet tog totalt 21 veckor.

Kontakt

Om du är i behov av håltagning, rivning, asbestsanering eller någon annan form av sanering,

 

Hör av dig till oss »

Kontakta oss